MDM2

Urban Sound Design Studio

Warsaw, 11.06 – 05.07.2015

Participants: Paweł Brylski – Marcin Gustaw – Gliwiński – Edyta Jarząb – Weronika Raźna – Izabela Smelczyńska

A-I-R Laboratory, SoCCoS – Residency Network for Music, Sound and Culture